SOFT SKILLS kurzy

 • Asertivita pro každého
 • Stres a jeho zvládání
 • Time management
 • Prezentace
 • Komunikace
 • Lektorské minimum
 • Vedení lidí
 • Vedení porad
 • Motivace
 • Týmová spolupráce
 • Efektivní delegování
 • Etiketa
 • Řešení problémů
 • Rétorika
 • Rozhodování
Asertivita pro každého

Naučíte se asertivní komunikace, kterou využijete v každodenním životě, a to jak s rodinnými příslušníky, kolegy v práci, zákazníky, tak i s úředníky apod.

Po absolvování kurzu budete mít lepší komunikační schopnosti a také budete schopni rozlišit komunikační styly při jednáních. Naučíte se, jak fungují asertivní principy a techniky. Budete mít příležitost naučit se je v praxi formou hry. Dozvíte se, kdy je vhodné chovat se asertivně. Kurz napomáhá osobnímu rozvoji, zvýšení sebevědomí a zlepšení komunikace.

Obsah:
 • Umění říci NE,
 • umění asertivně prosadit sebe i své požadavky,
 • umění asertivně reagovat na kritiku a agresi,
 • umění asertivně přijímat a skládat komplimenty,
 • umění asertivně ukončit nepříjemné a nežádoucí situace.
Přínos kurzu:
 • zlepšení komunikačních dovedností,
 • nastavení vlastních hranic vůči ostatním,
 • zvýšení sebevědomí a sebejistoty,
 • utvrzení vlastních postojů.
Stres a jeho zvládání

Kurz zaměřený na zvládání každodenního stresu v práci, ve škole, v soukromém životě. Vhodný pro každého, kdo se chce naučit lépe zvládat stresové situace.

Obsah:
 • Zvládání stresových situací,
 • vliv stresu na psychické i fyzické zdraví,
 • jak rozlišit krátkodobý a dlouhodobý stres,
 • jak vypořádat se stresem,
 • relaxační techniky pro zvládnutí stresu i s praktickou zkouškou,
 • práce s dechem.
Time management

V kurzu se naučíte efektivně plánovat svůj čas a rozhodovat o svém životě. Zjistíte, jak si pomocí vlastních nároků organizovat čas, tak aby to vyhovovalo především Vám.

Obsah:
 • Umění sebepoznání,
 • umění organizovat čas,
 • sestavení žebříčku hodnot,
 • vytvoření vlastní vize,
 • umění určit si priority,
 • umění zlomit zlozvyk,
 • odstranění prokrastinace,
 • odhalení ,,žroutů času“ a jak na ně,
 • triky, jak stihnout během dne více aktivit
 • .
Přínos kurzu:
 • Více volného času,
 • méně stresu,
 • napomůže životní rovnováze a spokojenosti.
Prezentace

Na kurzu se naučíte hlavní zásady úspěšné prezentace ať už vlastní osoby, produktu, návrhu, projektu apod. Zjistíte, jaké jsou hlavní a nejčastější chyby při prezentaci a jakým způsobm se vypořádat s trémou.

Obsah:
 • Jak na prezentaci, hlavní zásady,
 • klíčové situace během prezentace,
 • organizace prezentace,
 • jak využívat pomůcek v podobě videí, data projektorů, papírových poznámek apod.,
 • jak zlepšit jazykové prostředky,
 • řeč těla,
 • rétorika,
 • nejčastější chyby,
 • jak se vypořádat s trémou,
 • jak na zpětnou vazbu.
Komunikace

Na kurzu se naučíte základní komunikační dovednosti a v praxi si procvičíte nejčastější životní situace, které dělají lidem největší problém jako je řešení konfliktů, jednání, vyjednávání, argumentace apod. Komunikace nás provází celým životem a je nezbytná pro sociální vazby, proto patří mezi nejdůležitější pilíře úspěchu ať už v osobním či pracovním životě.

Obsah:
 • Význam a dělení komunikace,
 • způsoby komunikace,
 • racionální a emoční úroveň komunikace,
 • vliv stresu na komunikaci,
 • komunikace a interpersonální vazby,
 • postoj a komunikace,
 • umění naslouchat,
 • zásady efektivního sdělování,
 • vyhodnocování důležitosti informací,
 • komunikační zlozvyky,
 • úspěšná argumentace,
 • techniky manipulace a její rozpoznání,
 • řešení obtížných situací.
Lektorské minimum

Kurz je určený osobám, které chtějí působit jako lektoři ve vzdělávání, je vhodný jak pro začínající lektory tak i pro ty, kdo chtějí zlepšit svůj projev a rozvíjet dovednosti prezentování a veřejných projevů.

Vedení lidí

Kurz obsahuje veškeré užitečné informace a nácvik efektivní motivace a aktivace celého týmu, schopnost překonávání překážet. Propojení manažerských dovedností s emoční inteligencí. Pro vedoucí pracovníky, kteří se chtějí stát skvělým a respektovaným manažerem, kterého jeho tým následuje.

Obsah:
 • Priority v týmu a samotné rozhodování,
 • vhodné techniky a postupy při zvládání náročných situací,
 • motivace podřízených,
 • posílení samostatnosti podřízených,
 • vedení týmu za účelem dosažení stanovených cílů,
 • identifikace problémů.
Vedení porad

Kurz je zaměřený na zvýšení efektivity při poradách, řešení problémů v týmu nebo když potřebujete, aby ze sebe Váš podřízený vydal to nejlepší. Během kurzu si osvojíte dovednosti pro efektivní vedení porad, umění překonávat překážky, naučíte se dívat se na problémy z jiného úhlu pohledu a sledovat a zaznamenávat tok myšlenek a nápadů, které by mohli Vaše projekty posouvat dopředu. Zjistíte, že porady nemusejí znamenat jen ztrátu času.

Obsah:
 • Analýza současného způsobu vedení porad,
 • význam porad,
 • druhy porad a konkrétní využití,
 • efektivní a neefektivní techniky při poradě,
 • praktický nácvik metod a kreativity při řešení problémů,
 • zásady při příravě porady,
 • trénink na modelových situacích.
Motivace

Kurz je zaměřený na pochopení pojmu motivace, jakou má motivace funkci. Zjistíte, co motivuje Vás i Vaše kolegy, jaké jsou pozitivní a negativní motivátory, jak aplikovat motivaci v zaměstnání při plnění úkolů samostatně i v týmu. Motivace je jedním z nejdůležitějších faktorů v osobním i pracovním životě, protože bez motivace bychom neměli chuť pracovat, dosahovat svých cílů, být spokojení a uspokojovat své okolí.

Obsah:
 • Základní pochopení pojmu motivace,
 • jak nastavit motivaci,
 • motivace a organizace,
 • motivace v zaměstnání,
 • motivace týmu.
Týmová spolupráce

Pokud řešíte problém nefunkční týmové spolupráce, tento kurz je právě pro Vás. Cílem kurzu vysvětlit si a především prakticky vyzkoušet různé problematické situace v týmu. Zaměřujeme se přesně na konkrétní účastníky a jejich potřeby.

Obsah:
 • Charakteristika a vývoj týmu,
 • simulace tvorby a vývoje týmu,
 • organizace činností,
 • kreativní cvičení,
 • motivace v týmu,
 • tvorby týmových hodnot a sladění týmu,
 • rozbor získaných zkušeností a poznatků,
 • vypracování akčního plánu pro zlepšení v následujím období.
Efektivní delegování

Kurz je zaměřený především na získání dovednosti a správných postupů při zadávání práce ostatním členům týmu. Kurz je vhodný především pro ty, kteří v zastávají v zaměstnání vedoucí pozici. Díky schopnosti delegování získáte více volného času na důležitější aktivity. Díky správnému delegování významně posunete nejen svůj tým, ale i sebe osobně. Navíc dáte šanci růst i lidem ze svého okolí, čímž posílíte celý svůj tým. Naučíte se vytvářet pravidla a systém, který Vám umožní hodnotit delegované úkoly a získat jistotu, že jdete správným směrem.

Obsah:
 • Základní principy delegování,
 • autorita a kolegialita,
 • přátelské delegování,
 • kontrola a zpětná vazba,
 • jak na problematické podřízené.
Etiketa

Správné chování na úrovni je dnes nezbytností nejen v zaměstnání, ale i běžném životě. Cílem kurzu je seznámit Vás se základy etikety a praktickými postupy při jednotlivých společenských událostech. Pomůže zvládnout profesionálně všechny společenské situace. Díky kurzu získáte dovednosti pro jednání a naučíte se nutné základy a pravidla společenských situací.

Obsah:
 • Základní principy společenského chování,
 • etiketa pro všední den,
 • etiketa pro společenské akce,
 • etiketa v oblékání,
 • společenská konverzace,
 • stolování,
 • business etiketa,
 • elektronická komunikace,
 • největší chyby.
Řešení problémů

Kurz je zaměřen na přípravu zvládání problematických situaci doma i v zaměstnaní. Vhodné především pro ty, kteří mají nově přijatou manažerskou zodpovědnost a je pro ně řešení problémů nejen za sebe, ale i za druhé novinkou. Hlavním cílem je naučit se o problému přemýšlet tak, aby se vyřešil co nejsnáze a ještě nám nakonec přinesl pozitivní zkušenost.

Obsah
 • Úvod do problematiky,
 • metody definování problémů,
 • techniky řešení problémů,
 • tvorba variant řešení,
 • odvaha k rozhodování,
 • standardizace řešení problémů.
Rétorika

Kurz obsahuje zajímavé informace z oblasti rétoriky, která je v současné době opomíjena. Zdokonalí si formou mnoha různých cvičení techniku mluveného projevu, využívání vhodných jazykových prostředků a proniknou do světa řeči těla, která tvoří podstatnou část našeho každodenního projevu a nejen teoreticky proniknou do základů technik zvládání trémy.

Obsah
 • Charakteristika a význam rétoriky,
 • řeč a vývoj rétoriky,
 • techniky mluveného projevu,
 • dýchání a tvoření hlasu,
 • výslovnost,
 • slovní zásoba,
 • mluvní tempo,
 • vlastní projev,
 • zpětná vazba,
 • zásady úspěšné řeči těla,
 • navázání kontaktu,
 • udržení pozornosti posluchačů,
 • jazykové prostředky zvyšující účinnost projevu,
 • racionální a emocionální druhy projevu,
 • pravidla úspěšného projevu,
 • zvládání trémy.
Rozhodování

Náplní kurzu je vyzkoušet si vybrané metody a techniky analýzy problémů a analýzy rozhodování. Účastník dokáže správně definovat problém pro rozhodování, seznámí se s rozhodovacími styly a porovná je se svým vlastním přístupem k rozhodování, naučí se využívat plánování času pro rychlejší dosažení stanoveného cíle, hmatatelného a viditelného výsledku.

Obsah
 • Podstata rozhodovacího procesu,
 • identifikace problému,
 • strategie a metody rozhodování,
 • plánování a využití času,
 • zefektivnění plánování.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

dle rozsahu poptávky jsme připraveni nabídnout vám individuální ceny...